Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpuf.600.56/2020(1)