Przypominamy, że do dnia 30.09.2022r. można się zapisać

na trzeci webinar w ramach

SESJI  NAUKOWYCH LIL-Wet.

prowadzony przez lek. wet. Katarzynę Purzycką

Onkologia Weterynaryjna "Podstawy leczenia farmakologicznego u pacjentów onkologicznych"

 

 

Zarząd Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

wraz

z Kaszubsko-Pomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną

zapraszają Państwa na Konferencję naukową

pt. „One Health – Świat bez antybiotyków?”,

która odbędzie się w dniach 21-22.10.2022 r. w Sopocie.

 

 

 Szanowni Państwo,

W związku z informacją o przyjęciu przez Rząd RP rozporządzenia „o wynagrodzeniach”, w treści innej niż była dotychczas wypracowana i uzgodniona oraz braku zapewnienia środków finansowych na podwyżki płac dla pracowników IW, Porozumienie Warszawskie planuje akcję protestacyjną.

Niestety nie są jeszcze znane szczegóły tej inicjatywy, jednak dla potrzeb zebrania Państwa opinii w tej kwestii Rada LIL-Wet prosi o udzielenie informacji o deklaracji przyłączenia się do protestu (prosimy o e-mail zwrotny do 30.08.2022).

Natomiast w dniu 29.08.2022, godz. 19:00 zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w dyskusji on -line. Bezpośredni link do spotakania został wysłany na Państwa skrzynki e-mailowe.