Rejestry

 

rejestr zakładów leczniczych z dn. 01.07.2021 r.

rejestr zakładów czynnych 24/24 z dn. 06.02.2020 r.

rejestr zakładów wydających paszporty z dn. 17.06.2021 r.

rejestr zakładów leczniczych weterynaryjnych w Polsce

rejestr produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP