Pismo z-cy GLW w sprawie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym i psychotropowym