Godziny funkcjonowania biura LILWet

W dniach 04-07.05.2021

biuro Izby czynne będzie w godzinach 9.00 – 13.00.