Godziny funkcjonowania biura LILWet

W dniu 27.04.2021 biuro Izby czynne będzie w godzinach 8.00 – 12.00.

W dniach od 28.04 do 30.04 od godziny 12.00 do 16.00.