Dyplom ustawicznego kształcenia

Przypominamy!

Lekarzom, którzy poszerzali swoją wiedzę przypominamy o możliwości uzyskania Dyplomu ustawicznego kształcenia.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem Dyplomu proszone są o przesłanie do biura Izby wymaganych dokumentów do dnia 04.12.2020r.

Procedura rozliczania uzyskanych punktów edukacyjnych KLIK

 

Dla osób którym przyznany zostanie Dyplom ustawicznego kształcenia przewidziane są również nagrody książkowe.