W dniu 23.10.2020 Głóny Lekarz Weterynarii wydał Komunikat w sprawie stosowania przez lekarzy weterynarii produktów leczniczych w ramach tzw. kaskady

o treści:

W związku z napływającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi nieprzestrzegania przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że stosowanie produktów leczniczych w ramach tzw. kaskady powinno odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ww. akcie prawnym. 

 

Przypominamy, że 31 października 2020 r. upływa  termin składania

 

rocznego sprawozdania

o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 

za 2019 r

 

(w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) 

Informujemy, że w dniach 28.09.2020 - 02.10.2020 Biuro Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej będzie nieczynne.

W tym tygodniu nie będzie wysyłki paszportów.