Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na czterosemestralne szkolenie specjalizacyjne w obszarze

CHOROBY DROBIU

Ukończenie szkolenia daje możliwość przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w obszarze Choroby drobiu.

 

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: I kwartał 2021 r.

Termin składania dokumentów: 28.02 2021 roku

Mając na uwadze trwający stan epidemii COVID-19, który nie pozwala na rzetelne i bezpieczne przeprowadzenie zbliżających się wyborów do organów Samorządu, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz zwrócił się w piśmie z dnia 10 listopada 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy z prośbą o nowelizację ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, w której znajdą się zapisy umożliwiające przedłużenie kadencji organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz organów okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych.

Z przyjemnością informujemy, że Lubuska Izba Lekarsko – Weterynaryjna kontynuuje program ubezpieczeniowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Członkowie Izby nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Izbę w ramach opłaconych składek członkowskich.

Od 16 listopada 2020 r. wszyscy członkowie Lubuskie Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, którzy regularnie opłacają składkę są objęci ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz NNW.

Więcej informacji w zakładce DLA LEKARZA WET